Import av fritidsbåt

Når du som privatperson skal importere en fritidsbåt til Noreg, så er det en god del du må vite om på forhånd  a vi har et tungt lovverk her i landet rundt denne prosessen. En av de faktorene som spiller in her er det økonomiske, du må du betale 25 prosent moms (mva) av totalverdien. Du slipper å betale toll for import av fritidsbåt, tilsvarende gjeld for næringsdrivende som ikke er registrert i mva-registeret. Totalverdien = båtverdien + frakt + eventuelle andre kostnader som har kommet på i utlandet som t.d. kostnader til utbetring, ombygging, CE-merking o.l.

Du må betale moms uansett alderen på båten. Tollverdien (grunnlaget for beregning av merverdiavgiften blir fastsatt etter reglene i tolloven kapittel 7.

Så hvis du for eksempel kjøper en båt i Danmark for 65 000 kroner. Og hvis  Frakt- og forsikringskostnader fram til Norge kommer på 1 500 kroner.  Så skal  du da betale en

Merverdiavgift på : (65 000 kroner + 1 500 kroner) * 25 %

= 16 625 kroner

Hvis en båt blir kjøpt i Tyskland for 50 000 kroner. Og drakt- og forsikringskostnader fram til Norge kommer på 1 500 kroner. Og hvis du i tillegg betaler du for enkle utbedringer med totalt 8 000 kroner. Da skal du betale:

Merverdiavgift: (50 000 kroner + 1 500 kroner + 8 000 kroner) * 25 %

= 14 875 kr

Du slipper nemlig  å betale toll for fritidsbåter!

Når du innfører båten til landet så må du straks  ta kontakt med Tolletaten når du kommer til Norge med båten du skal innføre. Tolletaten vil beregne avgiftene du skal måtte betale for importen av båten. Hvis du kommer kjørende så velger du en grense overgang med et betjent tollsted.

Hvis du kommer sjøveien så tar du bare kontakt med nærmeste tollsted!

Firmaer som er pliktige til å registrere seg i mva registret vil da oppleve at innførsels mva ikke lenger blir beregnet, og innbetalt via en tolldeklarasjon men i mva meldingen.

Krav til CE-merking av båtar og motorar ved innførsel

Alle båter som har en lengde på skroget fra 2,5 til 24 meter må være CE-merkede

Unntaket er båter som har vært i bruk i EU/EØS land før 16.juni 1998. CE-merket viser at båten oppfyller trygghets kravene for båttypen.

Motorer skal i utgangspunktet være CE-merkede av produsenten så du slipper du selv å måtte tenke på. Hvis du er turist eller på gjennomreise så kan du ta med en utenlandsk fritidsbåt å slippe unna med å betale avgifter. Båten må være til personlig bruk og han kan ikke brukes av personer med fast opphold i Norge. Dersom du oppfyller disse kravene så trenger du ikke å melde deg til Tolletaten ved inn føringen ab båten.

Båten må tas med ut når du forlater landet men du kan a likevel legge den igjen ved å utfylle visse vilkår. Du kan ta med deg fritidsbåten tollfritt til Noreg dersom disse vilkårene er oppfylte:

Du må ha bodd i utlandet samanhengande i minst fem år like før innreisen.

Båten må ikkje være over 15 meter.

Du må ha eid båten i minst 12 måneder før innreisen til landet og brukt han i utlandet i samme tidsrom. Du må ta med deg båten til Noreg seinast ett år etter innreisen.

Du må behalde båten i minst to år etter fortollingen før han kan selges eller overdras.

Du må dokumentere vilkårene når du innfører båten og søknad om tollfritak skal sendes til den toll regionen du flyttar til.Den tidligere båtmotor avgiften er fjernet fra 1. juli 2014. Så hvis du følger disse enkle instruksene blir det lettere for deg  å importere en båt!